ReadyPlanet.com
dot
สมัครรับข่าวสารและสอบถามข้อมูล
dot
dot
..
dot
bullet.
dot
dot
bulletตู้เสื้อผ้า
bulletครัว
bulletตู๊หนังสือ
bulletระบบบานเลื่อน
bulletการใช้บริการ
dot
dot
bulletรวมภาพผลงาน
bulletภาพผลงานลูกค้าโครงการ
dot
dot
bulletคำถามถามบ่อย
dot
dot
bulletรู้จักวัสดุ
bulletเลือกสีและมือจับ
bulletอุปกรณ์สำหรับตู้เสื้อผ้า
bulletอุปกรณ์สำหรับชุดครัว
bulletระบบบานเลื่อนตู้
dot
dotเพิ่มเพื่อน


การใช้บริการ article

 

 

บริการออกแบบมาตรฐาน คือบริการที่บีฟอร์ยูจัดเตรียม แบบมาตรฐาน และนำมาปรับให้สอดคล้องกับพื้นที่และความต้องการของท่าน

งานบริการออกแบบมาตรฐาน เป็นงานบริการที่ไม่คิดค่าบริการออกแบบแต่มีเงือนไขดังนี้

 • ลูกค้าต้องชำระเงินมัดจำสินค้า  ในวันเข้าวัดพื้นที่ หรือก่อน เริ่มงานออกแบบ ในอัตรา 3% ของงบประมาณค่าสินค้า  (แต่ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท)   

 • เงินส่วนนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ามัดจำสินค้า แต่จะไม่คืนให้ลูกค้า หากไม่ได้สั่งผลิต

  บีฟอร์ยู มีขั้นตอนการให้บริการดังนี้
 
 ขั้นตอนการให้บริการก่อนสั่งซื้อ

 1. ให้คำปรึกษาจัดวางตำแหน่งให้เหมาะสมกับพื้นที่ห้อง( Layout Planning)  พร้อมประเมินงบประมาณ
  • Designer จะจัดวางผังเฟอร์นิเจอร์ (Furniture Layout)  เพื่อกำหนดตำแหน่งและขนาด
  • ประเมินงบประมาณและเสนอราคาเป็นข้อมูลประกอบการเลือกใช้บริการ
 2. ออกแบบ รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ และเสนอราคา( Design & Quotation )
  • Designer จะออกแบบทั้งรูปร่างหน้าตาและประโยชน์ใช้สอยภายใน  รวมถึงการกำหนดขนาด สี และวัสดุ
  • เสนอราคา พร้อม แบบ Plan และ ทัศนียภาพ (Perspective)  
  • ปรับปรุงแบบจนท่านพอใจ
 3. ตรวจสอบพื้นที่ ( Site Measurement )
  • เจ้าหน้าที่จะนัดหมายเข้าวัดระยะพื้นที่ติดตั้ง และครวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
  • ปรับปรุงแบบตามพื้นที่จริง
  • Designer จะปรับปรุงแบบตามพื้นที่จริง พร้อมกำหนดรายละเอียด และอาจเปลี่ยนแบบและราคาตามความจำเป็นของพื้นที่
 4. เสนอราคา(Quotation) เพื่อตัดสินใจ
  • เสนอราคาขั้นสุดท้ายเพื่อให้ท่านตัดสินใจสั่งผลิต พร้อมกำหนดวันติดตั้ง
  • โดยทั่วไป จะกำหนดติดตั้งภายหลังวันที่ท่านสั่งซื้อ ประมาณ 15-30 วัน และกำหนดวันแล้วเสร็จจะขึ้นอยู่กับปริมาณงาน
 
 
  ขั้นตอนหลังการสั่งซื้อ

 

ภายหลังจากท่านสั่งผลิต บีฟอร์ยูจะดำเนินการในขั้นตอนต่างๆดังนี้

 1. กำหนดแผนงานและวันติดตั้ง
  • เจ้าหน้าที่จะแจ้งวันติดตั้งและกำหนดแล้วเสร็จ
 2. ออกแบบรายละเอียด (Detail Design)
  • เจ้าหน้าที่จัดทำรายละเอียดของแต่ละชิ้นงานและ นำเสนอท่านเพื่อยืนยันก่อนผลิต
 3. ดำเนินการผลิต ที่โรงงาน
  • ชิ้นงานโดยส่วนใหญ่จะผลิตแล้วเสร็จที่โรงงาน เพื่อเตรียมจัดส่งเข้าพื้นที่ติดตั้งของลูกค้า
 4. แจ้งเตือนวันติดตั้งเจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านก่อนวันติดตั้ง1วัน  เพื่อแจ้งเตือนวันติดตั้ง
 5. ดำเนินการติดตั้ง( Installation)
  • เจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการติดตั้ง ตามวันเวลาที่นัดหมายไว้และควบคุมให้แล้วเสร็จตามแผนงาน
  • เมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ จะทำความสะอาดพื้นที่ติดตั้งก่อนส่งมอบงานให้ท่านตรวจสอบและยินดีแก้ไขจนท่านพอใจ


  การชำระเงินเพื่อสั่งผลิต
 
เมื่อท่านต้องการสั่งผลิต  ท่านต้องชำระเงินดังนี้
 • ชำระเงิน 50 % ของค่าสินค้าในวันสั่งผลิต  
  • กรณีที่ท่านได้ชำระค่่ามัดจำไปส่วนหนึ่งแล้วในขั้นตอนการออกแบบมาตรฐาน ให้ท่านชำระส่วนที่เหลือ จนครบ 50%
  • กรณีที่ท่าน ใช้บริการออกแบบเฉพาะ ท่านต้องชำระค่ามัดจำสั่งผลิต เต็มจำนวน 50%  
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือ อีก 50% ในวันติดตั้งแล้วเสร็จ

 

ต้องการติดต่อกรุณากรอกข้อมูล :
ชื่อ :  *
นามสกุล :  *
E-mail Address :  *
โทร :  *
ลักษณะอาคาร : คอนโดมิเนียม
บ้านเดี่ยว
ทาวน์เฮาส์
อพาร์ทเม้นท์
อื่นๆ
ชื่อโครงการ/ชื่อหมู่บ้าน :  *
แบบบ้านหรือขนาดห้อง :
จังหวัดที่ติดตั้ง :
เฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการ : ตู้เสื้อผ้า
ตู้หนังสือ
บานเลื่อน
ส่งแปลน/ภาพถ่าย :
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม :สินค้าและบริการ

เฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน Built-In Closet / Walk-In Closet / ตู้เสื้อผ้า บานเลื่อน/ บิลท์อิน / บิวท์อิน article
ครัว article
ตู้หนังสือ ชั้นหนังสือ ตู้เอกสาร บิลท์อิน Built-Inฺ Book Shelf article
บานเลื่อนตู้เสื้อผ้าและบานเลื่อนกั้นห้อง article
บริการงานโครงการ article
กรอกแบบฟอร์มเพื่อใช้บริการ